truma

 

 קהילה שיתופית המחברת בין חלומות להגשמתם,
בין תקוות וגעגועי אבותינו למעשי החלוצים שבכל הדורות,
בין הייעוד היהודי לבעיות השעה הבוערות

פרויקטים

צעירים

צעירים

המכינה

מכינת בית ישראל

לצפייה

pic01

בונים בית

בונים בית

בית חינוך

בית חינוך

שכונה צומחת

שכונה צומחת